Олгица Батић ДХСС - СПО

20.10.2015.
Трећа седница Другог редовног заседања (2015), Заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1; 2; 3; и 4. дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања (2015)

Поштована председавајућа, министре са сарадницима, колеге и колегинице, наиме ја ћу се наравно данас задржати првенствено на прва два предлога закона у овој обједињеној расправи и у начелу.

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

02.10.2015.

Прва седница Другог редовног заседања (2015), Заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 6; 7; 8; и 9. дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања (2015)

Поштована председнице, уважена министарко са сарадницима, што се тиче предмета закона о ком данас расправљамо, ви сте у

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

01.10.2015.
Прва седница Другог редовног заседања (2015), Заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1; 2; 3; 4; и 5. дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања (2015)

Уважени министре са сарадницима, колегинице и колеге, у свом излагању данас у расправи у начелу, највише пажње посветићу предложеним изменама и допунама Закона о туризму, који у правно-техничко смислу представља прилично добро решење. У језичком

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

15.07.2015.
Тринаесто ванредно заседање (2015), Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (претрес у појединостима) (2015)

Само ћу се надовезати на оно што је изречено, како по амандману доктора Веселиновића, тако и амандману који је сличан овом о коме управо расправљамо, а то је господина Неђе Јовановића.

Опширније...

Олгица Батић ДХСС - СПО

13.07.2015.
Тринаесто ванредно заседање (2015), Заједнички начелни претрес о 1. и 2. тачки дневног реда Тринаестог ванредног заседања (2015)

Уважена министарка са сарадницима, колеге и колегинице, данас наравно расправљамо о закону за који сам лично мислила да ће се у неким ранијим периодима већ донети и ступити на правну снагу.

Опширније...

Медија центар Категорије ДХСС у Скупштини

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297